By: Ma. Agueda C. Pulido

Sintang paaralan,
Pinagpala ka ng Maykapal,
Dinadakila ka, itinatanghal,
Sa puso nami’y dinarangal.
Payak naming isipan
Pinanday mo at pinagyaman
Kahirapan ma’y hindi naging hadlang,
Kalinga mo ay inilaan.

Koro:

O, JILCF, sintang paaralan,
Mga aral mo’t tuntunin magsisilbing gabay.
Saan man kami ihatid ng Maykapal
Pangalan mo’y aming itatanghal.


Karunungang aming taglay ,
Sa Diyos, sa bayan ay aming alay.
Kami ay hahayo, magtatayo,
Bubuo ng bagong mundo.

(Ulitin ang Koro)

O, JILCF, sintang paaralan
Mga aral mo’t tuntunin magsisilbing gabay.
Saan man kami ihatid ng Maykapal
Pangalan mo’y itatanghal.
Sa Diyos aming iaalay,
Sa Diyos alay ang aming tagumpay…
Tagumpay.